Nieuwe vrienden

In 2015 start OTIB, het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf, een nieuw traject om de toekomst van onze branche op een andere manier te communiceren en bedrijven te inspireren hun kansen te ontdekken: het traject start met de theatervoorstelling Nieuwe Vrienden door Plezant. Nieuwe Vrienden gaat over het nieuwe ondernemen, het nieuwe bouwen en het loslaten van oud gedrag.

Plezant maakt voorstellingen over de ‘werkende mens’ in relatie tot zijn omgeving van werk en privé.

Decorbouw Douwe Hibma

Scroll naar boven